Program

Program Experimentell kemi, www.nokemi.se

Plats: Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet, Fridhemsvägen 2, Umeå

Måndag 8 augusti 2022

10.00             Välkommen och föreläsning om syftet med laborationer av Karolina Broman                                     (kursansvarig) och Hanna Uvell (labbansvarig)                                                                                              Vad är Din Kemi? www.dinkemi.se Karolina Broman och Linda Lindberg (redaktörer)

12-13               Lunch

13-14               Hur ska vi laborera säkert, Jenny Olander (föreståndare KRC)

14-17               Experimenttid, utveckling av laborationer knutna till Din Kemi

17-18               Egen tid, checka in på hotellet, Gamla Fängelset,

18-20               Gemensam middag

Tisdag 9 augusti

8.30 – 12         Experimenttid, utveckling av laborationer knutna till Din Kemi

12-13               Lunch

13-14               CheSSE – ett europeiskt projekt om labbsäkerhet Jenny Olander

14-17               Experimenttid, utveckling av laborationer knutna till Din Kemi

18-20               Gemensam middag

Onsdag 10 augusti

8.30 – 12        Experimenttid, utveckling av laborationer knutna till Din Kemi

12-13               Lunch

13-14               Kemididaktiskt pass knutet till vad deltagarna vill diskutera

14-17               Experimenttid, utveckling av laborationer knutna till Din Kemi

Fri kväll, möjlighet till middag på stan eller valfria aktiviteter

Torsdag 11 augusti

8.30 – 12        Testa varandras laborationer och instruktioner, diskussioner mellan                                                  laborationsgrupperna

Avslutning

Lunch och därefter fortsättning inom ramen för NKKs fortbildning,  http://natkomkemi.se/fortbildningsdagar-for-kemilarare-2/