Välkommen till Experimentell kemi

  

Datum: 8-11 augusti 2022

Start: Måndag den 8 augusti kl 10.00, Maja Beskowgymnasiet, Fridhemsvägen 2. Från stationen är det ca 15 min promenad till skolan.

Plats: Umeå 

Boende: Gamla fängelset

Kostnad: Kursen och inkvartering samt alla måltider är kostnadsfria. För resor tur och retur till Umeå utgår ingen ersättning. 

Experimentet har en central roll i all naturvetenskap och det här är en unik chans att höja den laborativa kompetensen i kemi på din skola. 

Kursens syfte är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i experimentellt baserad kemi. Ambitionen är att stärka och stimulera dig till att laborera tillsammans med dina elever i högre utsträckning under högstadiet. Under Experimentell kemi 2022 kommer vi att utgå från Din Kemi , ett digitalt kontextbaserat läromedel för högstadiet. Under fyra dagar kommer vi tillsammans att laborera och utveckla systematiska undersökningar anpassade till delkapitlen i Din Kemi. 

För sjunde gången arrangeras därför kursen Experimentell kemi, denna gång i Umeå. Under fyra dagars internat får du tillsammans med lärarkollegor utveckla laborationer och laborera själv. Allt med syfte att ge inspiration till din egen undervisning. Kursen är utformad med en undersökande arbetsmetod som grund. Internatformen med gemensamma måltider och boende ger dig också unika möjligheter att umgås och utbyta erfarenheter med andra lärare som deltar i kursen.

Antalet deltagare i kursen Experimentell kemi är begränsat till 20 och kursledningen prioriterar att få med kemilärare från så många olika skolor som möjligt och med största möjliga geografiska spridning. Trots detta är det möjligt att flera från samma skola skickar in en intresseanmälan, men motivera gärna i din ansökan. Besked om antagning till kursen kommer att skickas med e-post ca en vecka efter sista ansökningsdag 18 maj 2022.

För att vi ska ha några laborationer att utgå från under kursen önskar vi att du som lärare föreslår två olika laborationer som skulle kunna användas knutna till Din KemiLaborationerna ska inte vara färdigutvecklade utan ska ses som utgångspunkt inför kursen. Skapa därför ett dokument (docx eller pdf) som laddas upp i samband med intresseanmälan. De två laborationerna beskrivs kortfattat, där en av laborationerna ska knytas till huvudkontexten ”Sinnen” i Din Kemi medan den andra laborationen kan knytas av till valfri kontext i Din Kemi.

___________________________________________________________________________
 

Kursen i Experimentell kemi kan också kombineras med två dagars ämnesfortbildning inom ramen för Nationalkommittén i kemi, där det från torsdag lunch fram till fredag eftermiddag kommer att erbjudas föredrag, workshops och diskussioner med fler kemilärare. För mer information om dessa fortbildningsdagar, som också genomförs i Umeå, se länken här.

Kursen är ett samarbete mellan Svenska Nationalkommittén för kemi vid KVA, olika universitet, Kemilärarnas resurscentrum och Svenska Kemisamfundet.